1688
taobao
tmail
 

Câu hỏi thường gặp

  •   01/06/2015 05:54:00 AM
  •   574
  •   0
Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ thanh toán

  •   01/06/2015 05:56:00 AM
  •   519
  •   0
Dịch vụ thanh toán

Đặt hàng trung cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế bằng đồng CNY với tỷ giá cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu qua.